fbpx

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.goedkopediamondpainting.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Consumenten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het gekochte product. Wij raden aan om onze producten buiten bereik van kinderen te houden.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Goedkope Diamond Painting behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het kopiëren of doorsturen van deze informatie is strikt verboden zonder toestemming.

Privacy & cookies

Goedkope Diamond Painting handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Goedkope Diamond Painting zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

Goedkope Diamond Painting heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Goedkope Diamond Painting gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
  • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
  • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.